O společnosti

Vznikli jsme z inspirace myšlenek knižního bestselleru Bohatý táta, chudý táta, který pojednává o realitním světě.

Z pohledu zákazníka je dnes těžké vybrat vhodnou RK na kterou se může obrátit a svěřit ji svá očekávání. Musí se jednat o realitní kancelář, která stojí na takových hodnotách, jako zastává právě zákazník sám. Tedy na přirozené vstřícnosti, pochopení a na solidním jednání a přidat k tomu odbornost a zkušenosti.

Jistě by to měla být realitní kancelář, která u svých pracovníků velmi dbá na dodržování Etického kodexu, protože vždy platilo a platit bude, ať už se jedná o pracovní či osobní vztah, tak základem každého vztahu je důvěra. A s touto důvěrou a Vašimi představami se můžete obrátit na RK BOHATÝ TÁTA.

Pro naplnění Vašich představ uděláme maximum. Nezapomeňte, že vstřícnost je součástí našich služeb a proto si vždy řekněte o to, co chcete a bude-li to alespoň trochu možné, tak to tak uděláme.

Bohatý táta

PROČ VÝHRADNĚ

Prodat za nejvyšší cenu?
Pak nejlepší a nejrychlejší způsob takového prodeje či pronájmu je zvolit si u nás makléře, ke kterému budete mít důvěru a sdělit mu Vaše podmínky, např. kupní cenu, výši nájmu, časové období realizace, jaké služby požadujete.

Vy jste vlastníkem a proto Vy kladete požadavky. Máte možnost vybrat formu spolupráce ve vztahu Majitel – Makléř, resp. RK:

SPOLUPRÁCE NEVÝHRADNÍ
nepřináší žádné výhody. Dříve často žádaná varianta. Ovšem tím, jak se trh vyvíjí, nejen realitní kanceláře poznaly, že pro nejvyšší cenu a nejrychlejší prodej je lépe mít smlouvu výhradní.

SPOLUPRÁCE VÝHRADNÍ
tato smlouva nám dává určitou jistotu a Vám přináší výhody v podobě nejvyšší kupní ceny a úhrady zpravidla všech placených služeb stojících na straně prodávajícího. Služby hradí makléř, kterému důvěřujete a které s prodejem přímo souvisí a musí se zařídit, např.:

 • Úhrada inzerce + topování
 • Zjištění právního stavu nemovitosti
 • Zajištění a úhrada kompletního právního servisu
 • Vypracování smluv
 • Vyřízení náležitostí s úřady
 • Ověření a úhrada podpisu u notáře
 • Podání a úhrada návrhu na vklad vlastnického práva do KN
 • Úhrada vašich nákladů na depozitní účet
 • Vypracování a úhrada znaleckého posudku
 • Vypracování a úhrada daňového přiznání
 • Případně vypracování a úhrada Průkazu energetické náročnosti

Samozřejmostí je poradenský servis a pomoc při všem, aby prodej proběhl standardně.
Výhradní spolupráce udělá proces prodeje pro Vás přehledný, můžete ji stanovit pouze na určitou dobu, ušetříte a získáte nejvíce peněz, času a spokojenosti.

Etický kodex

Bohatý táta velmi dbá na dodržování morálních a etických principů, které dělají společnost vyspělou společností. Proto je zde Etický kodex, který je závazný pro RK BOHATÝ TÁTA, všechny pracovníky a makléře pracující pod touto značkou – dále jen „Realitní kancelář“.
Prodávající, kupující, pronajímatel, nájemce – dále jen „Zákazník“

 1. Být vstřícný.
 2. Poskytovat pouze pravdivé, úplné, důležité a objektivní informace, které mohou mít vliv při rozhodování Zákazníka
 3. Dodržuje a řídí se způsoby, které mají navodit nadstandardní morální a etické principy při jednání a chování se Zákazníkem.
 4. Realitní kancelář dohlíží na zájmy svých klientů, chrání je, drží v tajemství a řídí se v tomto podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 5. Realitní kancelář dodržuje obecně závazné právní předpisy ČR.
 6. Realitní kancelář uplatňuje pouze takové způsoby jednání a chování, které jsou v souladu s dobrými mravy.
 7. Naopak jsou zakázány Realitní kanceláři nemorální činnosti, jako např. vyvíjení nátlaku, říkání nepravdivých údajů či zatajování důležitých skutečností realitního obchodu a veškeré další úkony stejného či podobného charakteru.
 8. Realitní kancelář je povinna zajistit ochranu osobních údajů Zákazníků v souladu s právními předpisy ČR, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 9. Svou činnost Realitní kancelář vykonává tak, aby její Zákazníci nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
 10. Za účelem transparentního a jasného vymezení práv a povinností zúčastněných stran, uzavírá Realitní kancelář se Zákazníkem zprostředkova­telskou smlouvu v níž bude vždy jasně uvedeno: požadovaná cena Zákazníkem, doba platnosti spolupráce, služby hrazené Realitní kanceláří Zákazníkovi, odměna za zprostředkování realitního obchodu a zda půjde o spolupráci výhradní či nevýhradní.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE NA NÁS OBRAŤTE A MY VÁM NA VŠE RÁDI ODPOVÍME

+420 778 081 001
info@rkbohatytata.cz